Podpora pre detský sirotinec „Pilgrims“ v meste Mariupol na Ukrajine

Podpora pre detský sirotinec „Pilgrims“ v meste Mariupol na Ukrajine

Vo februári tohto roku NF Milosť podaroval zo zbierok prispievateľov 5400,- Euro Detskému sirotincu „Pilgrims“ v meste Mariupol na Ukrajine. Tieto peniaze budú použité na nákup nového sporáku do kuchyne, keďže starý sporák už má 40 rokov a zo štyroch horákov funguje už iba jeden. Ďalej sa vymenia okná, pretože staré okná sú drevené a majú slabú izoláciu.

„Pilgrims“ ďakujú darcom za podporu a modlia sa za nás!


Komentáře jsou uzavřeny.