Kontakt

Kontakt

Údaje o NF Milost

Název: Česko-slovenský nadační fond Milost pro pomoc lidem v nouzi

IČO: 29137586

Nadační fond je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu N vložce č. 415.

Účel: Nadační fond je zřizován k naplnění obecně prospěšného cíle, kterým je ochrana lidských práv a ochrana osob v tíživé sociální a zdravotní situaci, a rozvoj kultury a vzdělání, zejména dětí a mladistvých.

Nadační fond svými prostředky podporuje osoby, projekty a aktivity, které přispívají ke stanovenému účelu.

Správní rada:

Předseda správní rady:

JUDr. Oliver Suchý
e-mail: oliversuchy@gmail.com
Martin Petr
e-mail: milost@sivre.cz , člen správní rady
Milada Uličná
e-mail: uli.milada@gmail.com , člen správní rady

Adresa sídla:

Masarykova 880/197, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Dary a finanční podpora

Potvrzení o přijetí daru pro účely daňového přiznání můžete získat na základě emailové žádosti na adrese lsinova@seznam.cz. Uveďte svoje jméno, příjmení, variabilní čísla, celkovou částku, kterou jste v uplynulém roce darovali, a čísla účtů, ze kterých platby probíhaly.

Finančně podpořit NF Milost můžete následujícím způsobem:

Pre platby v EUR zo SR: Pro platby v CZK z ČR:
Číslo účtu:
SK35 8330 0000 0026 0035 1698
Číslo účtu:
2600351698 / 2010

 

Upozorňujeme na skutečnost, že účet, na který zasíláte peníze, je veden jako účet transparentní a veškeré údaje uvedené při platbě, včetně jména odesílatele, jeho čísla účtu a variabilního symbolu, jsou následně FIO bankou zveřejňovány. Zasláním peněz zadáváte i svůj souhlas s uvedením těchto údajů. Uvádějte tedy pouze údaje, které jste ochotni touto formou poskytnout. NF Milost tyto údaje žádným dalším způsobem nevyužívá ani nepředává třetím osobám. Variabilní symbol zadejte libovolný nebo ponechte nevyplněný.

Kontaktujte nás