Ukrajina

Ukrajina

Krátce po napadení Ukrajiny ruskou armádou jsme ve spolupráci s ŽNO Bratislava zajistili evakuaci 30 ukrajinských sirotků do dětského domova v Krakově. Dále budeme pokračovat v zabezpečení přepravy osob postižených válkou k ukrajinským hranicím případně až do jejich cílové destinace mimo území Ukrajiny a zajišťovat základní humanitární pomoc. Celkem je za tímto účelem prozatím vyčleněna částka ve výši €10.000,-

 


Komentáře jsou uzavřeny.