O nás

O nás

Česko-slovenský nadačný fond Milosť na pomoc ľuďom v núdzi

V Evanjeliu Matúša sa spomína, že Syn človeka príde a posadí sa na tróne, kde budú pred ním zhromaždené všetky národy a On podľa určitého kľúča oddelí niektoré národy na pravú stranu a iné na ľavú stranu. Čo bude tým kľúčom, ktorým Ježiš urobí toto rozdelenie? Je to zaujímavé, ale deliacou čiarou nebude nič zdanlivo duchovné, ale praktické, a síce či sme nakŕmili tých, ktorí boli hladní, či sme sa dali napiť smädným alebo či sme dali šaty tým, ktorí nemali, čo na seba. Ježiš nás bude posudzovať aj podľa toho, ako sme reagovali na nedostatok základných materiálnych potrieb ľudí. A to nie len ako jednotlivci, ale aj ako cirkev, spoločenstvo a národ. Prečo? „….nakoľko ste to učinili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste to učinili.“ Mat.25/40

Ako cirkev sme sa rozhodli založiť Česko-slovenský nadačný fond Milosť na pomoc ľuďom v núdzi (skrátená forma Nadačný fond Milosť), ktorý chceme použiť ako nástroj k tomu, aby sme mohli oficiálnou cestou zhromažďovať finančné prostriedky a posielať tým, ktorí ich najviac potrebujú.

V tejto práci na pomoc núdznym ľuďom chceme nasledovať víziu Lestra Sumralla, o ktorej hovorí aj vo svojej životopisnej knihe „Lester Sumrall – životný príbeh“. Boh mu povedal: „Jedna z vecí, ktorá ma zaujíma najviac, je môj vlastný ľud, časť mojej cirkvi. Nechcem, aby zomierali od hladu, než sa vrátim. Nakŕmiš môj ľud? Hladovanie je trýznivá smrť. Chcem, aby si dával tým, ktorí umierajú.“

Potom Lester Sumrall dostal od Boha presný plán, ako má túto víziu naplniť. Spolu s jedlom mal priniesť hladujúcim aj evanjelium. Jedlo a pomoc sa mala rozdeľovať pomocou miestnych pastorov, ktorí najlepšie poznajú situáciu svojich ľudí a presne vedia, kto ju potrebuje najviac. Božím zámerom je, aby milióny ľudí, ktorí sa každé ráno modlia: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, daj nám náš každodenný chlieb“, zažili vo svojom živote zázrak, keď k nim ten chlieb naozaj dorazí a nemusia večer zaspávať s prázdnym žalúdkom.

Nadačný fond Milosť bol zriadený s cieľom ochrany ľudských práv a ochrany osôb v ťažkej sociálnej a zdravotnej situácii. Ďalším cieľom je pomoc osobám predovšetkým v krajinách tretieho sveta, ktoré trpia hladom a nedostatkom prostriedkov k životu a podpora osôb, ktoré žijú v oblastiach postihnutých prírodnou alebo inou katastrofou. Ide nám o to, aby sme posielali financie na pomoc tým ľuďom, ktorí v skutku zomierajú od hladu a naše peniaze, za ktoré sa nakúpia potraviny a iné potrebné veci, ich doslova vytrhne zo smrti a oni budú môcť byť vďační Bohu.

Rozhodli sme sa spolupracovať s overenými kresťanskými organizáciami, ktoré už dlhodobo pôsobia v tejto oblasti, a ktoré pracujú nie len na záchrane tela, ale aj na záchrane duše a ducha človeka. V tejto prvotnej fáze sme nadviazali spoluprácu s americkou organizáciou LESEA Global FEED THE HUNGRY, ktorú v roku 1987 založil Dr. Lester Sumrall.

Nadačný fond Milosť má zriadený účet na Slovensku i v Čechách, kde je možné posielať príspevky. Darcov budeme pravidelne informovať o tom, koľko finančných prostriedkov sme vyzbierali a na aké konkrétne projekty boli použité. Keďže chceme byť, transparentní a čo najviac efektívni, aby sme sa vyhli zbytočným administratívnym a prevádzkovým nákladom, budeme vyzbierané financie posielať priamo americkej organizácii FEED THE HUNGRY (FTH), prípadne ak to bude efektívnejšie tak, budeme flexibilne spolupracovať s pobočkami, ktoré majú zriadené v Európe.