Kŕmte hladných

Kŕmte hladných

Koncom apríla 2021 sme podporili 3 projekty pre FTH – Kŕmte hladných v týchto krajinách: Togo, západná Afrika, Nikaragua – Stredná Amerika a Keňa, Afrika. Spolu na všetky tri projekty sme poslali 31.000,- Eur (793.000,- Kč).

Togo

Togo je krajina, ktorá je klasifikovaná ako jedna z najmenej rozvinutých krajín sveta. Podľa Svetového potravinového programu OSN je zaradená ku krajinám s veľkým potravinovým nedostatkom. Togo ostáva jednou z najchudobnejších krajín subsaharskej Afriky, kde väčšina populácie žije pod hranicou ťažkej chudoby s 1,25 USD na deň.

FTH spolupracuje v Togu s Dr. Kouami Midekor, zakladateľom Reach Togo for Christ Ministries a chcú začať službu, ktorá by zasiahla siroty a ďalšie deti, ktoré patria do jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.

FTH pripravuje kontajner s 300 000 porciami jedla, ktorý sa má naložiť na loď začiatkom júna 2021. Táto dodávka jedla umožní službe Reach Togo for Christ začať s pravidelnými dodávkami potravín pre hladujúce deti z ulice a zo škôl, pričom im to pripraví cestu pre zdieľanie evanjelia. Doprava a 22 ton potravín stojí približne 11.000,- USD.

Nikaragua, Waspan

FTH má v Nikarague svoju pobočku, ktorá spolupracuje s misionárkou Kendra Doutt. V decembri 2020 po dvoch devastujúcich hurikánoch na atlantickom pobreží sa táto misionárka jej tím vydali po rieke Coco River smerom k Severnému regiónu, kde žije približne 500 000 domorodcov vrátane dvoch najväčších indiánskych kmeňov kmeňov Miskito a Mayangnas.

Podľa posledných správ od misionárky Kendry v danej oblasti panuje obrovský hlad a podvýživa medzi domorodým obyvateľstvo, ktoré žije hlboko v džungli ďaleko od civilizácie. Kendra je v kontakte s ďalšími misionármi a cirkvami, ktorí majú svoje základne práve v tejto oblasti. Podľa ich odhadov, ak by sa FTH podarilo zabezpečiť pravidelné dodávky potravín, tak Program „Jedlo pre každé dieťa na každý deň“ by mohol zasiahnuť 20 000 domorodých detí. Odštartovanie tejto služby v spolupráci s miestnymi cirkvami a misionármi pozdĺž rieky Coco River pomôže vybudovať prepojenie aj pre posolstvo evanjelia.

Okrem toho, že podvyživené deti dostanú jedlo, FTH zabezpečí aj Biblie v domorodých jazykoch na pomoc šíreniu evanjelia.
Rozpočet na rozbeh projektu pre prvých 2 000 detí z danej oblasti je 12 000,- USD.

Kibera, Keňa

Kibera je jeden z najväčších slumov v Afrike. Je to okrajová časť Nairobi. FTH tu spolupracuje s pastormi Chris a Joanne Okumu a zabezpečujú výživné jedlo pre deti z ulice a pre deti, ktoré navštevujú školy Soweto akadémie.

FTH má možnosť nakúpiť 22 ton ryže, fazule a kukurice, aby mohli pokračovať v službe poskytovania teplých jedál pre deti na 1 rok dopredu. Cena za toto jedlo je 13.750 USD.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú myšlienku zaopatrenia núdznych a hladujúcich.

Za Nadačný fond Milosť
Jaroslava Marcineková


Komentáře jsou uzavřeny.